İş insanı Eraydın’a göre Hafter petrolünün arkasında Anar Alizade var!

İstanbul Anadolu Yakası Terör ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu’na sunulan suç duyurusunda, Hafter’in kontrolünde Libya’dan çıkışı yasaklanan petrolün yurt içi iddiasıyla piyasada satıldığını gösteren belgeler de savcılığa sunuldu. Malta’dan ithal edilecek. ofis.

Gemi İkmal Derneği eski Başkanı Ali Deniz Eraydın, savcılığa sunduğu, gemilerin Malta’dan petrol aldığına dair belgelerin sahte olduğunu, beyanname ve faturalarda çelişkili bilgilerin bulunduğunu vurguluyor. sunduğu belgelerde görülüyor.

Savcılık, suçlular hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 153/2 maddesi uyarınca işlem yapılmasını talep etse de sanıklar Poliport Kimya AŞ, Polisan Holding AŞ, Alkagesta Ltd., Alkagesta Petrol ve Tarım Ltd., Coral Energy DMCC, Coral Eenergy PTE Ltd oldu. ., Maddox SA. Maddox ve Anar Alizade’nin DMCC’sine henüz dava açılmadı.

Eraydın’ın “hileli sevkiyat” suçlamasıyla sunduğu dava dosyasındaki sevkıyatlar şöyle:

İLK TESLİMAT

  • MT TONY isimli gemi, Malta’dan yüklediği 2.482.732 kilogram motorinin Gebze Poliport limanında boşaltılması için 04.11.2022 tarihinde gümrüğe beyanname vermiştir (Ek 1). Bu açıklamaya göre satan firma Alkagesta Ltd. olup, Malta’da satın alan firma ise Alkagesta Ltd.’dir. Ürünün yükleme limanı ve üretim ülkesi Mersin olup menşei Türkmenistan’dır. Hal böyle olunca sevkıyatla ilgili hazırlanan belgeler diğer belgelerle ve bu beyanla açık çelişkiler içermektedir. O kadar fazla ki
  • Beyannamede alıcı olarak Alkagesta Malta görünürken, faturada malın alıcısı Alkesta Mersin’dir (Ek 2). Beyannamede yükleme limanı Malta olarak belirtilirken, faturada ve gemi kaptanının tüm beyanlarında Malta OPL (liman sınırları dışında) olarak listelenmektedir. Bu terim Malta limanının dışı anlamına gelmektedir.
  • Aynı şekilde gemi acentesi tarafından yükleme limanı olarak “Malta Freeport Destripark” listelendi. (Ek 3) Fatura ve gemi kaptanının beyanlarının aksine bu liman Malta sınırları içerisinde yer almakta olup ağırlıklı olarak konteyner depolama hizmetlerine tahsis edilmiştir. Beyannamede ürünün menşei Malta iken, faturada Türkmenistan belirtilmektedir.
  • Ancak ürünün yüklendiği limana ilişkin herhangi bir belge, kaşe, imza, sorumlu kişi/firma adı veya muayene raporu bulunmamaktadır. Uluslararası ticarete konu olan bir ürünün kimliğine ilişkin böyle bir belgenin bulunmaması ticari hayatın uygulamalarına aykırıdır.

İKİNCİ SEVKİYAT

  • MT ISTRA isimli gemi, Malta’dan yüklediği 3.279.975 kilogram motorinin Gebze Poliport limanında boşaltılması için 24.11.2022 tarihinde gümrüğe beyanname vermiştir (Ek 4).

Bu açıklamaya göre, satan firma Alkagesta LTD Malta, satın alan firma ise Alkagesta LTD Mersin, ürünün yükleme limanı ve üretim ülkesi Malta, menşei ise Türkmenistan’dır. Öte yandan açıklamada satın alan firma Alkagesta LTD Mersin iken, faturada satın alan firma ise Alkagesta Malta’dır. Beyannamede yükleme limanı Malta iken, faturada ve gemi kaptanının beyanlarında Malta OPL (liman sınırları dışında) olarak geçmektedir. Gemi acentası tarafından yükleme limanı (Malta FREEPORT Destripark) olarak da anılmaktadır. Ürünün beyanında menşei Malta iken, faturasında Türkmenistan’dır. Kısaca ürünün yüklendiği limana ilişkin sorumlu kişi/şirketin herhangi bir belgesi, kaşesi, imzası, adı veya ekspertiz raporu bulunmamaktadır.

ÜÇÜNCÜ SEVKİYAT

  • 10.12.2022 tarihinde Malta’dan yüklenen 2.777.744 kilogram motorinin MT TONY adlı gemiyle Gebze Poliport limanında boşaltılması için gümrüğe beyanname verildi (Ek 7).

  • Bu açıklamaya göre, satan firma Alkagesta LTD Malta, satın alan firma Alkagesta Mersin olup, ürünün yükleme limanı ve üretim ülkesi Malta olup menşei Türkmenistan’dır. Öte yandan, alıcının beyanında satın alan firma Alakesta LTD Mersin olarak görünürken, faturada satın alan firma Alkagesta Malta olarak görünmektedir (Ek 8). Beyannamede yükleme limanı Malta iken, faturada ve gemi kaptanının tüm beyanlarında Malta OPL’dir. Bu durumda da “Malta FREEPORT Destripark” gemi acentesi tarafından yükleme limanı olarak belirtilmektedir (Ek 9). Ürünün beyanında menşei Malta iken, faturasında Türkmenistan’dır. Kısaca ürünün yüklendiği limana ilişkin herhangi bir belge, kaşe, imza, sorumlu kişi/firma, ekspertiz raporu gibi bir belge bulunmamaktadır.

Bu sevkiyata ilişkin özet beyanın bulunmaması nedeniyle 12.12.2022 tarihinde Gümrük Müdürlüğü’nden yükleme limanında alınan karar talep edildi. Buna dayanarak, gemi komutanı tarafından alelacele hazırlanmış olduğu anlaşılan, gönderenin imzası ve damgası olmayan bir belge yetkililere ibraz edildi. Öyle ki gemi kaptanı sözde biniş limanında hazırlanan belgede 25.11.2022 tarihi yerine Poliport Limanı’nda boşaltma tarihi olan 10.12.2022 tarihini yazmıştır (Ek 10).

TÜRKMİN PETROLÜ MÜMKÜN DEĞİL

İstanbul Anadolu Savcılığı’na suç duyurusunda bulunan Ali Deniz Eraydın, Malta’dan getirilen petrolün Türkmen menşeli olma ihtimalinin artan nakliye maliyetleri nedeniyle normal ticaret akışına aykırı olduğunu ve petrol fiyatlarına yansıdığını söyledi. Türkmenistan petrolünün nerede ve ne şekilde satıldığına ilişkin şu bilgileri veriyor: “Türkmen menşeli olduğu iddia edilen söz konusu petrol ürünlerinin önce Malta’ya, ardından da Türk limanlarına teslim edilmesi normal akışa aykırıdır. Denizcilik sektörünün gerçekleştirdiği motorin, aslında Malta ve çevresine coğrafi olarak bu bölgelere yakın olan rafineriler ve depolar tarafından tedarik edilmektedir.Türkmenistan’dan gelen petrol ürünleri, yaz aylarında Rusya limanlarından gemilerle Karadeniz’e ve oradan da gemilerle taşınmaktadır. diğer limanlara ulaştırılmaktadır.Nehir gemilerinin seyir mesafelerinin kısıtlı olması nedeniyle bu ürünler genellikle Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerden satın alınmaktadır.Kış aylarında Türkmenistan’dan gelen petrol, Azerbaycan üzerinden demiryolu ile Kulevi ve Batum’dan Gürcüler tarafından liman depolarına getirilmektedir. nehirlerin dondurularak başka ülkelere gönderilmesi. Uzaklık arttıkça mal miktarı da arttığından, Karadeniz ve Ege Denizi limanları Türkmen menşeli ürünlerin satışı için cazip değildir. Bu bağlamda söz konusu ürünlerin Türkmen menşeli olması mümkün değildir. Malta’dan yüklendiği söylenen sözde Türkmen menşeli ürün, Libya’dan yüklenen, Hafter ve Wagner kontrolündeki Rus menşeli Rus dizel ürünü. Nitekim Birleşmiş Milletler’in yayınladığı raporda MT TONY ve MT ISRA gemilerinin belirtilen tarihlerde Libya’nın Bingazi limanından sevk edildiği ortaya çıktı.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir