TSKB, İslam Kalkınma Bankası ile Deprem Bölgelerinin Sürdürülebilirlik Prensipleriyle Yeniden Kalkınmasına Yönelik 100 Milyon Dolar Tutarında Anlaşma İmzaladı – GÜNDEM

Deprem bölgelerinin yeniden geliştirilmesine yönelik nitelikli yatırım projelerine desteğini sürdüren TSKB, bu alanda yeni bir finansman anlaşmasına imza attı. İslam Kalkınma Bankası’ndan 100 milyon dolar kaynak sağlayan TSKB, ekosistemin onarıcı iyileşmesi yönünde kararlı adımlarına devam ediyor. Ulusal ve küresel kalkınma finansmanı kuruluşlarından sağladığı fonlarla nitelikli yatırım projelerine destek veren TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası), sismik alanların sürdürülebilirlik ilkelerine göre yeniden geliştirilmesi için İslam Kalkınma Bankası ile 100 milyon dolarlık finansman anlaşması imzaladı. İslam Kalkınma Bankası’ndan alınan yeni proje Finansman, Ulusal Afet Yönetimi Kurumu (AFAD) tarafından depremden etkilendiği resmen açıklanan 17 ildeki özel sektör şirketlerinin yatırımlarını destekleyerek bölgenin sürdürülebilir ekonomik toparlanmasına destek verecek. TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç: “Hedefimiz bölgede sadece onarıcı değil, aynı zamanda nitelikli ve sürdürülebilir bir etki sağlamak.” Türkiye’de yaşanan deprem felaketlerinin ardından bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak ve refah düzeyini artırmak için ilk günden bu yana çalışmaya devam ettiklerini anlatan Prof. TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, “Bu yılın başında yaşadığımız sismik felaketler hepimizi çok üzdü. Bölgede temel yaşamın devamlılığının sağlanması amacıyla yapılan ayni ve nakdi yardımların ardından bu illerdeki sanayi odalarını ziyaret ederek oradaki iş dünyasının ihtiyaçlarını dinledik. Bölgenin sürdürülebilir kriterlere göre kalkınmasına destek olmayı önemli bir görev saydık ve uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarından yeni finansman imkanları sağlamak üzere temaslarımızı hızlandırdık. İslam Kalkınma Bankası ile bugün imzaladığımız 100 milyon dolarlık kaynak anlaşmasıyla bölgede sadece onarıcı değil, aynı zamanda nitelikli ve sürdürülebilir bir etki yaratmayı hedefliyoruz. “TERRA (Türkiye Deprem Kurtarma ve Yeniden Yapılanma) raporu Değerlendirmesinde yer alan imalat sanayine yönelik iyileştirme stratejisini dikkate alarak, üretim kapasitesini ve verimliliği artıracak yatırımlarla bu illerin rekabet güçlerini yeniden kazanmalarına ve istihdamın artmasına yardımcı olacağız.” söz konusu. “Afet sonrası yeniden yapılanma aynı zamanda adil ve düşük karbonlu kalkınma hedeflerine de hizmet etmelidir.”Depremin etkilerinin sadece bölgeyi değil tüm Türkiye’yi ilgilendirdiğinin altını çizen Prof. bilgiçlik taslayan Ve şöyle devam ediyor: “Saha ziyaretimiz sonrasında yayınladığımız ve paydaşlarımıza ilettiğimiz araştırma raporunda da belirttiğimiz gibi deprem bölgesindeki illerin ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasındaki payı yüzde 13 iken, biliyoruz ki; ekonomik faaliyetin farklı dallarındaki değişken ağırlıklar. Aynı zamanda gidiş-dönüş bağlantılarıyla bu iş kollarının Türkiye ekonomisine etkisinin rakamların gösterdiğinden daha büyük olduğu söylenebilir. Deprem bölgelerinin yeniden yapılandırılmasına hizmet edecek bu yeni finansman anlaşması, ülkemizin ekonomik istikrarına da katkı sağlayacak. Öte yandan TSKB olarak çevresel ve sosyal etkileşimi dikkate alan güçlü sürdürülebilirlik yaklaşımımızı sürdürüyor, afet sonrası yeniden yapılanmanın da toplumsal taban ile toplum arasındaki güvenli alanda, adil ve düşük karbonlu kalkınma hedeflerine hizmet etmesi gerektiğine inanıyoruz. ekolojik tavan. Bizimle aynı vizyonu paylaştığını bildiğimiz değerli iş ortağımız İslam Kalkınma Bankası’na bu anlamlı iş birliği ve bize duydukları güven için teşekkür ederiz.”“Deprem bölgelerinde zenginleştirilmiş okul kütüphaneleri açmaya ve burs desteği sağlamaya devam ediyoruz.”Sosyal sorumluluk projeleriyle ve depremden etkilenen alanların yeniden imarına sağlanan mali destekle bölgeye odaklandıklarını belirten Bilgiç, sözlerini şöyle tamamladı: “Sosyal iyileşmenin yolu, çocukların ve gençlerin hızlı bir şekilde iyileşmesi ve entegrasyonundan geçiyor. hayatta. Bu inançla deprem riski taşıyan illerimizde zenginleştirilmiş okul kütüphaneleri açmaya başladık. İlkini Adıyaman’da açtığımız, önümüzdeki günlerde de Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta açacağımız okul kütüphanelerini 2025 yılına kadar 11 ilde hayata geçirmeyi planlıyoruz. Ayrıca bu yıl üniversite öğrencilerine yönelik burs fonumuzla deprem bölgelerinden 100 gence destek oluyoruz. “Önümüzdeki dönemlerde de bölgedeki öğrencilere öncelik vermeye devam edeceğiz.”İsDB Grubu Bölge Merkezi Türkiye Direktörü Dr. Walid Abdelwahab: “İslam Kalkınma Bankası Grubu ile TSKB arasındaki iş birliğini mükemmel bir başarı örneği olarak görüyoruz” Anlaşmaya ilişkin açıklama yapın IsDB Grubu Bölge Merkezi Türkiye Direktörü Dr. Walid Abdelwahab, “İslam Kalkınma Bankası Grubu olarak Türkiye’de kamu ve özel sektörle yarım asırdır sağlıktan eğitime, sanayiden yeşil ulaşıma, yenilenebilir enerjiden yenilenebilir enerjiye kadar pek çok alanı kapsayan kalkınma odaklı işbirliğimizden gurur duyuyoruz. enerji ve enerji verimliliği, uluslararası ticaret, bankacılık ve sigorta. İslam Kalkınma Bankası Grubu ile TSKB arasındaki iş birliğini mükemmel bir başarı örneği olarak görüyoruz. TSKB’nin finansa dayalı kalkınma modeli tecrübesinin İslam Kalkınma Grubu’na üye diğer ülkelere de taşınması için gerekli her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.
Kaynak: (guzelhaber.net) Güzel Haber Masası

—–Sponsorlu Bağlantılar—–

—–Sponsorlu Bağlantılar—–

—–Sponsorlu Bağlantılar—–

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir